Услуги

    чертежный офис, Исследования и разработки, Автоматизация

    Cad-Office mevcut ürünlerle ve yeni ürünlerle ilgili Ar-Ge & Ür-Ge çalışmalarının ve bu çalışmaların tasarıma dönüşmesi için gerekenlerin yapılmasını sağlayan Ketmak’ın mühendislik ekibidir.

    Tasarımlar “SolidWorks ve Autocad” programlarında workstation bilgisayarları yardımıyla yapılmaktadır. Bu işlemler Cad-Office’in yerinde yaptığı hizmetlerdir. Ketmak ekibi yerinde hizmetler dışında yurtiçinde ve yurtdışında saha ve şantiyelerde araştırma ve keşif görevlerini üstlenmektedir. Sahada yapılan keşifler sonucu yerleşim planlarının çizilmesi, tesis kapasitelerinin belirlenmesi ve projelerin hazırlanması Ketmak’ın takip ettiği süreçlerdir. Atık su havuzundaki seviye kontrolünden başlayarak, atık su pompası, dozaj pompası, çökeltme tankı, çamur tankı, çamur pompası, filtrepres hidrolik silindiri ve damlama tavası birbiri ile tam bir uyum içinde çalışmalıdır. Değişen çalışma koşullarına göre otomasyonda esneklik sağlamak üzere PLC sistemlerinden istifade edilir. PLC sistemleri; çamur deşarj süresi ve sıklığı, filtrepres sıkma, silkeleme süreleri gibi otomasyon unsurlarına kolayca müdahale edilip, arıtma sisteminin farklı çalışma koşullarına hızlı bir şekilde adapte edilmesini sağlar.

    KETMAK