Hizmetlerimiz

    Satış Öncesi Hizmetlerimiz

    Ketmak, imalatını yaptığı tesislere kurulum aşamasından önce projelendirme ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

    Bir tesisin projelendirme işlemi, tesisten atıksu numunesi almakla başlar. Laboratuvar ortamında atık su analiz edilerek çalışmalara başlanır, daha sonra pilot ünitelerde yapılan denemeler neticesinde elde edilen teknik veriler mühendislik ofisinde en uygun proje haline dönüştürülür. Böylece projeye en uygun makine ve ekipmanlar seçilir.

    KETMAK