Ürünler

    Dozlama Ünitesi

    Flokülant olarak kullanılan polielektrolitler, içme suyu arıtma ve atık su arıtmada çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

    Polielektrolit kuru / sıvı olarak temin edilebilmektedir. Kuru (toz) haldeki polielektrolitin kullanılabilmesi için çözelti haline getirilmesi gerekmektedir. İşletme kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş bu ünite depo ile birlikte tam otomatik olarak çalışmaktadır. Dozlama ünitelerimiz, farklı hızlarda karıştırıcılara sahip 3 gözden oluşmaktadır, bu sayede flokülant çözeltisi kullanım için ideal hale gelmektedir. 500It/sa’den 10.0001t/sa’e kadar dozlama kapasitesi olan ünitedeki çözelti konsantrasyonu %0,05 ile %0,5 arasında ayarlanabilmektedir.

    KETMAK