Ürünler

  Ters Ozmoz

  Aynı zamanda bir tür ileri filtrasyon yöntemi olarak da uygulanan Ters Ozmoz Sistemi temelde suyun içerisinde bulunan anyon ve katyon iyonlarının giderilme işlemidir.

  Ters ozmoz sistemlerinde yüksek basınç pompaları kullanılmaktadır. Yüksek basınç pompalarının basınçlandırdığı su, membranlara iletilerek suyun saflaştırılma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

  Ters ozmoz sistemleri

  • Şebeke suyu ters ozmoz sistemleri
  • Kuyu suyu ters ozmoz sistemleri
  • Deniz suyu ters ozmoz sistemleri
  • Mobil ters ozmoz sistemleri

  olarak sınıflandırılmaktadır.

  Uygulama Alanları

  • Su dolum fabrikaları
  • Sulama ve seracılık
  • Tekstil fabrikaları
  • Maden ocakları
  • Şehir içme suyu tesisleri
  • Otel, kamp, okullar
  • Kazan besi suyu hazırlama
  • Su geri kazanım tesisleri
  • Diğer endüstriyel prosesler
  KETMAK